Strålning från mobilmaster ökar risk för barncancer

Strålning från mobilmaster innebär ökad risk för barncancer. (Li et a. 2012)Top