Trådlös teknik och elektromagnetiska fält ökar förekomst av utbrändhet

Ökad förekomst av utbrändhet på grund av exponering för strålning från trådlös teknik och elektromagnetiska fält. (Warnke et Hensinger 2013)Top