Lågfrekventa elektromagnetiska fält påverkar hjärtmuskel

Lågfrekventa elektromagnetiska fält under gällande gränsvärden har en direkt effekt på hjärtmuskeln visar ny forskning på kycklingembryon. (Pawlak et al. 2013)

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23921350?dopt=AbstractTop