Mobilstrålning påverkar hjärnceller

Musfoster som exponeras för mobilstrålning 6 timmar om dagen under hela fosterlivet får förändringar av hjärncellers egenskaper (Haghani et al. 2013).

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23906636?dopt=AbstractTop