Mobiltelefon/dator ökar risk för tidigare födsel

Ökad risk att barnet föds före v 37 när mamman pratar i mobil eller använder dator mycket. (Col-Araz 2013)

http://www.jpma.org.pk/PdfDownload/4113.pdfTop