Barn vars mammor utsatts för lågfrekventa magnetfält under graviditet löper ökad risk för hjärntumör

(Barn till mammor som exponerats för höga elektromagnetiska fält under graviditeten löper ökad risk att få hjärntumörer.)Top