Elektromagnetiska fält orsakar mer stress i hjärnan på äldre försöksdjur

Elektromagnetiska fält vid nivåer hundratals gånger under gällande gränsvärde orsakar mer oxidativ stress i hjärnan på medelålders försöksdjur jämfört med yngre försöksdjur, vilket indikerar att  äldre individer har  sämre försvar mot skadliga effekter av strålningen. (Selakovic et al. 2013)

Januari 2013: Forskning visar ännu en gång att hjärnan påverkas av mobilstrålning och stt påverkan sker lång under gällande gränsvärde på 2W/kg. (Suhhovaet al. 2012)