Elöverkänsliga känner av strålning bättre än kontrollgrupp

Elöverkänsliga kan bättre än kontroller känna av EMF. (Köteles et a. 2012)Top