Barn på landet löper lägre risk för hjärntumör

Barn som bor på landet har lägre risk för hjärntumör. (Christensen et al. 2012/CEFALO) Kommentar: Lägre exponering för EMF (elektromagnetiska fält) skulle kunna förklara den minskade risken.Top