Lågfrekventa fält kan minska nivån av spårämnen i kroppen

Långvarig exponering för höga nivåer av elektromagnetiska fält kan minska nivåerna av magnesium, zink och kalcium.(Ulku et al. 2010)Top