Långvarig användning av mobiltelefon kan påverka sömnen

Långvarig användning av mobiltelefon kan påverka halten av Beta-trace protein som reglerar sömnen. Påverkan på detta protein kan få effekter på sömnen. (Hardell et al 2010)Top