Råttor som exponeras för mobilstrålning får färre neuroner

Råttor som exponeras för mobilstrålning 1 timma om dagen i 28 dagar får signifikant lägre antal neuroner (Purkinje celler) jämfört med oexponerad kontrollgrupp. (Sonnez et al. 2010)Top