Mikrovågor ger DNA-skador via Comet-analys samt förändrad enzymaktivitet på råttor

Ännu en av mobilindustrin oberoende forskargrupp visar att råtthjärnor inte mår bra av att exponeras för mikrovågor. Råttorna exponerades under 2 timmar per dag i 35 dagar. Analyser visade på DNA-skador via Comet-analys samt förändrad enzymaktivitet. Forskarnas slutsats är att exponering under längre tid för mikrovågor kan orsaka betydande skada på hjärnan och främja tumörtillväxt. (Kesari et al 2010)Top