Mobilstrålning kan orsaka cancer

Stärkta belägg för att mobilstrålning kan orsaka cancer. (Davis et al. 2013)Top