Mobilstrålning orsakar gentoxiska effekter

Mobilstrålning långt under gällande gränsvärde orsakar oxidativ stress och gentoxiska effekter på daggmaskar. Effekterna ökade med ökad exponering och vid modulerad signal. (Tkalec et al 2013)