Mobilstrålning orsakar skada på DNA

Mobilstrålning (GSM 1800) orsakar oxidativ stress och skada på DNA:s baspar, det vill säga gentoxiska effekter, vid icke-termiska nivåer. (Liu et al. 2012)Top