Pulsade mikrovågor ger genetiska och andra förändringar i blodceller

Personal som exponeras för pulsade mikrovågor från radaranläggningar har genetiska och andra förändringar i blodceller. Oxidativ stress är den sannolika mekanismen för uppkomsten av de konstaterade cytogenetiska förändringarna (DNA-skador) i blodcellerna. (Garaj – Vrhovac et al 2010)