Månad: augusti 2012

Mobilanvändning ökar DNA-brott i celler från hårrötter

DNA-brott ökar signifikant  i celler från hårrötter tagna från personer som nyligen använt mobilen. (Cam et Sehan 2012)

Publicerad i - högfrekvent strålning, celler, DNA, forskning och nyheter

Strålning från mobilmaster ökar risk för barncancer

Strålning från mobilmaster innebär ökad risk för barncancer. (Li et a. 2012)

Publicerad i - högfrekvent strålning, celler, forskning och nyheter, studier på människor

Mobilstrålning orsakar oxidativ stress i ögon

Mobilstrålning orsakar oxidativ stress i ögon på möss som exponerats. Vitamin C skyddar mot skadeeffekterna. (Jelodar et al 2012)

Publicerad i - högfrekvent strålning, forskning och nyheter, studier på djur, syn

Mobilstrålning orsakar oxidativ stress i testiklar

Mobilstrålning orsakar oxidativ stress i testiklarna hos möss som exponerats 15, 30 eller 60 minuter om dagen. Vitamin C och vitamin E reducerar den oxidativa stressen orsakad av strålningen. (Al-Damegh 2012)

Publicerad i - högfrekvent strålning, fertilitet, forskning och nyheter, studier på djur

Mobilanvändare har mer oxidativ stress i saliven

Mobilanvändare har mer oxidativ stress i saliv än icke-mobilanvändare. (Hamzany et al. 2012)

Publicerad i - högfrekvent strålning, forskning och nyheter

Mikrovågor kan orsaka inflammation och tumörtillväxt

Exponering av unga möss för mikrovågor 16,5 GHz leder till påverkan på hjärncellers enzymer och gliaceller (nervceller). Kan orsaka inflammation och tumörtillväxt. (Paulray et al. 2012)

Publicerad i celler, forskning och nyheter, hjärna, studier på djur

Strålning från mobilmaster ökar risk för barncancer

Strålning från mobilmaster innebär ökad risk för barncancer. (Li et a. 2012)

Publicerad i - högfrekvent strålning, forskning och nyheter, studier på människor