Månad: augusti 2009

Mobilstrålning skadar DNA i spermier

Mobilstrålning orsakar oxidativ stress och DNA-skador i spermier. (Iuliis et al, 2009.)

Publicerad i - högfrekvent strålning, celler, DNA, fertilitet, forskning och nyheter

Mobilanvändning orsakar försämrat minne

Mobilanvändning orsakar försämrat minne hos unga. (Abramson et al 2009.)

Publicerad i - högfrekvent strålning, forskning och nyheter, minne inlärning m.m.

Mobilstrålning stör tillväxen hos mungbönor

Mobilstrålning leder till oxidativ stress i mungbönor. Störd tillväxt. (Sharma et al. 2009.)

Publicerad i - högfrekvent strålning, celler, forskning och nyheter, studier på växter

Mobilstrålning orsakar DNA-skador i lymfocyter från möss

Mobilstrålning leder till oxidativ stress och DNA-skador i lymfocyter från möss. (Gajski et al 2009.)

Publicerad i - högfrekvent strålning, celler, DNA, forskning och nyheter, studier på djur