Månad: mars 2013

Mikrovågsstrålning skadar hjärnceller och fertilitet

Mikrovågsstrålning 2,45 GHz (wifi) skadar DNA i hjärnceller och leder till att inga levande möss föddes när honor exponerades vid effektnivåer långt under gällande gränsvärde 2 timmar om dagen i 45 dagar. Ännu en gång bekräftades att strålningen orsakar oxidativ

Publicerad i - högfrekvent strålning, DNA, fertilitet, forskning och nyheter, hjärna, studier på djur

Wifi har cancerogen effekt

Mikrovågsstrålning från wifi (2450 MHz) har cancerogen effekt i form av oxidativ stress på struphuvudet hos möss. Melatonin har skyddande effekt. (Aynali et al. 2013)

Publicerad i - högfrekvent strålning, celler, DNA, hormoner, studier på djur

Magnetfält påverkar minnet

Magnetfält påverkar minnet hos möss.(Maaroufi et al. 2013)

Publicerad i - lågfrekvent strålning, minne inlärning m.m., studier på djur

Lågfrekventa magnetfält skadar hjärta

Lågfrekventa magnetfält skadar kycklingembryos hjärtan. (Lahijaniet al. 2012)

Publicerad i - lågfrekvent strålning, hjärta

Lågfrekventa magnetfält påverkar hjärnan

Lågfrekventa magnetfält påverkar hjärnan. (Heet al. 2013)

Publicerad i - lågfrekvent strålning, hjärna

Mobilstrålning förändrar proteiner hos embryon

Mobilstrålning förändrar proteiner hos mänskliga embryon i det tidiga fosterstadiet. (Luoet al. 2013)

Publicerad i graviditet, studier på människor

Mobilstrålning påverkar ögon hos möss

Mobilstrålning orsakar oxidativ stress i ögon hos möss. C-vitamintillskott reducerar den skadliga effekten. (Jelodar et al. 2013 )

Publicerad i - högfrekvent strålning, celler, studier på djur, syn

Mikrovågsstrålning skadade hjärnceller och fertilitet hos möss

Mikrovågsstrålning 2,45 GHz (wifi) skadade DNA i hjärnceller och ledde till att inga levande möss föddes när honor exponerades vid effektnivåer långt under gällande gränsvärde 2 timmar om dagen i 45 dagar. Ännu en gång bekräftades att strålningen orsakar oxidativ

Publicerad i - högfrekvent strålning, DNA, fertilitet, graviditet, hjärna

Koppling mellan mobilanvändning, blyhalt i blodet och ADHD

Mobilanvändning ökar risken för ADHD tillsammans med blyhalt i blodet hos barn. Mobilspel ökar risken signifikant oaktat blyhalt i blodet. (Byunet al. 2013)

Publicerad i blod, neurologiska effekter, studier på människor

Mobilstrålning förändrar proteiner sam förmågan att reparera DNA-skador

Mobilstrålning förändrar  proteiner som är kopplade till cancer och förmågan att reparera DNA-skador. (Zhijanet al. 2013)

Publicerad i - högfrekvent strålning, DNA