Kategori: sömn

Närhet till mobilmast ger sömn- och koncentrationssvårigheter

Närboende till mobilmast i Spanien får statistiskt signifikant ökning av olika symtom, bland annat sömn- och koncentrationssvårigheter. Ny analys av tidigare studie från Navarro 2003. Nu publicerad i British Medical Journal. (Gomez-Perretta et al. 2014)

Publicerad i - högfrekvent strålning, forskning och nyheter, minne inlärning m.m., sömn, studier på människor

Boende nära mobilmaster lider oftare av sömnsvårigheter, huvudvärk, nedstämdhet, m.m.

Ännu en studie bekräftar att boende nära mobilmaster har ökad förekomst av sömnsvårigheter, huvudvärk, yrsel, trötthet, nedstämdhet samt aggressivitet. (Shahbazi-Gahrouei et al 2013)

Publicerad i - högfrekvent strålning, forskning och nyheter, sömn

Mobilanvändning ger ungdomar psykiska ohälsa

Mobilanvändning bland unga leder till psykisk ohälsa, stress, sömnproblem och depressionstendenser. (Thomé Sara 2012)

Publicerad i - högfrekvent strålning, forskning och nyheter, psykisk hälsa, sömn

Lågfrekventa magnetfält ger hämning av sömnhormonet melatonin hos spädbarn

Hämning av produktionen av sömnhormonet melatonin hos för tidigt födda barn som exponeras för relativt höga nivåer av lågfrekventa elektromagnetiska fält i kuvöserna.(Bellieni et al. 2012) Tidigare har samma forskargrupp sett att små bebisars hjärtrytm påverkas via en påverkan på

Publicerad i - lågfrekvent strålning, forskning och nyheter, hjärta, hormoner, sömn, studier på människor

Ökad förekomst av sömnstörningar, nedstämdhet, hjärtproblem m.m. nära mobilmast/mobilbasstation

Människor som bor i närhet av en mobilmast/mobilbasstation i Tyskland hade ökad förekomst av de symtom som sedan 60- och 70-talet beskrivits som mikrovågssyndromet: sömnstörningar, nedstämdhet, neurologiska symtom, ledvärk, hjärtproblem,, hörsel och synrubbningar ökade ju närmare masten personerna bodde.(Eger et

Publicerad i - högfrekvent strålning, forskning och nyheter, hjärta, hörsel, neurologiska effekter, sömn, studier på människor

Långvarig användning av mobiltelefon kan påverka sömnen

Långvarig användning av mobiltelefon kan påverka halten av Beta-trace protein som reglerar sömnen. Påverkan på detta protein kan få effekter på sömnen. (Hardell et al 2010)

Publicerad i - högfrekvent strålning, forskning och nyheter, sömn

Strålning från en mobiltelefon före sänggående kan försämra sömn

Personer som exponeras för strålning från en mobiltelefon en timma före sänggående får försämrad sömn. Detta är mobilindustrifinansierad studie (MMF) som också tidigare visat att mobilen orsakar huvudvärk. Observera definitionen av känsliga/icke känsliga. Känsliga är de som fått symtom av

Publicerad i - högfrekvent strålning, forskning och nyheter, sömn

Pulsad mikrovågsstrålning (mobilstrålning) stressar hjärnan

Ännu en studie som bekräftar att pulsad mikrovågsstrålning (mobilstrålning) stressar hjärnan. Möss som exponerades för GSM 915 MHz fick en signifikant ökning av Beta-aktiviteten i hjärnan (de frekvenser som kännetecknar vaket tillstånd). Denna väl kända effekt, tillsammans med melatoninpåverkan, är

Publicerad i - högfrekvent strålning, forskning och nyheter, hjärna, sömn, studier på djur

Omfattande belägg för att strålningen påverkar hjärnans elektriska aktivitet

(Omfattande belägg) för att strålningen påverkar hjärnans elektriska aktivitet, att den blir speedad, att produktionen av sömnhormon störs och att sömnproblem ökar med ökad strålningsexponering och exponeringslängd.

Publicerad i forskning och nyheter, hjärna, hormoner, neurologiska effekter, sömn

Mobilstrålning stör sömnen

Artikel i The Independent på nätet med rubriken Mobile phone radiation wrecks your sleep (Mobilstrålning förstör din sömn). Artikeln handlar om att högfrekventa fält (mobilstrålning och annan trådlös kommunikation) ger störningar i kroppen, påverkar sömnen, reparationen i kroppen med mera,

Publicerad i forskning och nyheter, sömn