Månad: januari 2013

Elektromagnetiska fält orsakar mer stress i hjärnan på äldre försöksdjur

Elektromagnetiska fält vid nivåer hundratals gånger under gällande gränsvärde orsakar mer oxidativ stress i hjärnan på medelålders försöksdjur jämfört med yngre försöksdjur, vilket indikerar att  äldre individer har  sämre försvar mot skadliga effekter av strålningen. (Selakovic et al. 2013) Januari

Publicerad i - lågfrekvent strålning, celler, hjärna

Lågfrekventa magnetfält främjar tillväxt av cancerceller

Lågfrekventa elektromagnetiska fält vid 10 mikroTesla (10 gånger under gällande gränsvärde på 100 mikroT) främjar tillväxt av hjärncancerceller. Tidigare fynd bekräftades. Oxalsyra hade skyddande inverkan. (Trillo et al. 2012)

Publicerad i hjärna, studier på människor

Wifi-liknande strålning skadar hjärnceller

Wifi-liknande strålning (2,45 GHz) orsakar ökad celldöd och oxidativ stress i hjärnceller på råttor. Melatonin har skyddande effekt. (Naziroglu et al. 2012)

Publicerad i - högfrekvent strålning, hjärna, studier på djur

Mobilstrålning försämrar minnet hos möss

Mobilstrålning (GSM 1800) försämrar minnet hos möss när de exponeras för mobilstrålning 90 minuter om dagen i upp till 148 dagar vid nivåer långt under gällande gränsvärde (0,11 W/kg). Först en månad efter exponeringens slut återhämtade sig minnet. (Nitzouni et

Publicerad i - högfrekvent strålning, minne inlärning m.m., studier på djur

Wifi vid nivåer långt under gällande gränsvärde orskar försämrad fertilitet och skador på embryo

Mikrovågor vid 2,45 GHz (Wifi/trådlöst datanätverk) vid nivåer långt under gällande gränsvärde (0,002 W/kg) orskar försämrad fertilitet och skador på embryo hos möss som exponerats. Återigen konstateras att strålningen orsakar oxidativ stress som kan leda till DNA-skador. (Shahin et al

Publicerad i - högfrekvent strålning, graviditet, studier på djur

Mobilstrålning orsakar skada på DNA

Mobilstrålning (GSM 1800) orsakar oxidativ stress och skada på DNA:s baspar, det vill säga gentoxiska effekter, vid icke-termiska nivåer. (Liu et al. 2012)

Publicerad i - högfrekvent strålning, DNA, forskning och nyheter

Mobilstrålning orsakar gentoxiska effekter

Mobilstrålning långt under gällande gränsvärde orsakar oxidativ stress och gentoxiska effekter på daggmaskar. Effekterna ökade med ökad exponering och vid modulerad signal. (Tkalec et al 2013)

Publicerad i DNA, studier på djur

Mobilstrålning förändrar protein i ögonceller

Mobilstrålning förändrar olika proteiner i mänskliga ögonceller. (Zhang et al. 2013)

Publicerad i - högfrekvent strålning, celler, studier på människor, syn

Mobilstrålning förändringar gener

Mobilstrålning orsakar förändringar i gener som är kopplade till virusrelaterad cancer (t ex. vissa lymfom, viss magcancer, cancer i övre luftvägarna och bröstcancer). (Liu et al. 2013)

Publicerad i - högfrekvent strålning, bröst, DNA

Barn som exponerats för mobilstrålning under fosterstadiet löper ökad risk för migrän och huvudvärk

Barn som exponeras som foster och under de första levnadsåren för mammans mobilstrålning löper ökad risk för migrän och huvudvärk. Ju mer mamman använde mobilen, desto högre var risken. (Sudan et al. 2013)

Publicerad i - högfrekvent strålning, graviditet, studier på människor

Mobilstrålning skadar celler

Mobilstrålning (GSM 1800) orsakar DNA-skada på celler. (Xu et al. 2013)

Publicerad i celler, DNA