Kategori: – lågfrekvent strålning

Oro/depression bland boende nära kraftledningar

Ökad förekomst av psykisk ohälsa(oro/depression) och ohälsosymtom bland boende nära kraftledningar exponerade för magnetfält långt under gällande gränsvärden. Beale et al. 2013

Publicerad i - lågfrekvent strålning, forskning och nyheter, psykisk hälsa, studier på människor

Lågfrekventa magnetfält i arbetslivet ökar risk leukemi och lymfom

Exponering för lågfrekventa elektromagnetiska fält i arbetslivet leder till ökad risk för cancer (leukemi och lymfom) visar holländsk kohortstudie. Koemann et al. 2013

Publicerad i - lågfrekvent strålning, blod, celler, forskning och nyheter, studier på människor

Samband mellan lågfrekventa magnetfält, kemikalier och testikelcancer

Samband mellan exponering för elektromagnetiska fält och kemikalier i arbetet och testikelcancer. Beranger et al. 2013

Publicerad i - lågfrekvent strålning, celler, forskning och nyheter, studier på människor

Lågfrekventa magnetfält kan ge försämrat minne mm.

Aluminium och lågfrekventa elektromagnetiska fält har samma negativa påverkan på hjärnan genom försämrat minne och försämrat försvar mot oxidativ stress i djurförsök. Deng et al. 2013

Publicerad i - lågfrekvent strålning, celler, forskning och nyheter, minne inlärning m.m., studier på djur

Elektromagnetiska fält påverkar bananflugors gener

Bananflugor som exponeras för elektromagnetiska fält får negativa effekter på generna som i sin tur styr en lång rad funktioner i cellerna bland annat åldrande. Li et al. 2013

Publicerad i - lågfrekvent strålning, DNA, studier på djur

Lågfrekventa fält orsakar ångestbeteende

Lågfrekventa fält (50 Hz) orsakar ångestbeteende hos möss. Salunke et al. 2013

Publicerad i - lågfrekvent strålning, psykisk hälsa, studier på djur

Lågfrekventa magnetfält ger DNA-skador på hjärnceller och benmärgsceller

Möss som exponerats för lågfrekventa elektromagnetiska fält får DNA-skador på hjärnceller och bengmärgsceller. Resultaten bekräftar än en gång att strålningen orsakar oxidativ stress. (Rageh et al. 2012)

Publicerad i - lågfrekvent strålning, celler, DNA, forskning och nyheter, hjärna, studier på djur

Lågfrekventa magnetfält under fostertiden påverkar hjärnan

Exponering för lågfrekventa elektromgnetiska fält under fostertiden påverkar signifikant hjärnans funktion. (Balassa et al. 2013)

Publicerad i - lågfrekvent strålning, forskning och nyheter, graviditet, hjärna, studier på djur

Forskningsgenomgång av 100+ studier som visar på hälsoeffekter av statiska magnetfält

Forskningsöversikt/genomgång av över 100 studier som behandlar gentoxiska effekter av statiska magnetfält. Genomgången stärker kunskapen om vilka mekanismer som är inblandade vid uppkomst av bland annat oxidativ stress, och cancer. (Godhbane et al. 2013)

Publicerad i - lågfrekvent strålning, celler, forskning och nyheter, forskningssammanställningar

Lågfrekventa magnetfält får DNA-skador på hjärnceller och bengmärgsceller

Möss som exponerats för lågfrekventa elektromagnetiska fält får DNA-skador på hjärnceller och bengmärgsceller. Resultaten bekräftar än en gång att strålningen orsakar oxidativ stress. (Rageh et al. 2013)

Publicerad i - lågfrekvent strålning, celler, DNA, hjärna

Lågfrekventa elektromagnetiska fält påverkar hjärtmuskel

Lågfrekventa elektromagnetiska fält under gällande gränsvärden har en direkt effekt på hjärtmuskeln visar ny forskning på kycklingembryon. (Pawlak et al. 2013) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23921350?dopt=Abstract

Publicerad i - lågfrekvent strålning, forskning och nyheter, hjärta, studier på djur

Lågfrekventa magnetfält påverkar hjärtmuskeln och sköldkörtelhormon

Lågfrekventa elektromagnetiska fält har en direkt verkan på hjärtmuskeln samt förändrar nivåer av sköldkörtelhormon i blod, visar forskning på kycklingembryon.( Pavlak et al. 2013)

Publicerad i - lågfrekvent strålning, forskning och nyheter, hjärta, hormoner, studier på djur

Elektromagnetiska fält påverkar cellers energiproduktion

Elektromagnetiska fält vid mycket låga nivåer (25-5000 nT) påverkar cellernas energiproduktion (Li et al 2013) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23915261?dopt=Abstract

Publicerad i - lågfrekvent strålning, celler, forskning och nyheter

Barn har sämre resultat i neurobeteendetest vid exponering för lågfrekventa magnetfält

Barn som exponeras i skolor för förhöjda elektromagnetiska fält från kraftledningar har sämre genomsnittliga resultat i neurobeteendetest jämfört med barn i skolor med lägre fält. De förhöjda fälten var 500 gånger under gällande gränsvärden för tillåten strålning (Huang et al.

Publicerad i - lågfrekvent strålning, forskning och nyheter, hjärna, minne inlärning m.m., studier på människor

Lågfrekventa magnetfält orsakar DNA-skada i hjärnceller

Lågfrekventa magnetfält orsakar DNA-skada i hjärnceller på möss (Villarini et al. 2013) http://www.emf-portal.de/viewer.php?l=e&aid=21904

Publicerad i - lågfrekvent strålning, DNA, forskning och nyheter, hjärna, studier på djur

18 studier visa ökad risk för bröstcancer hos män

Ökad risk för bröstcancer hos män som exponeras för förhöjda elektromagnetiska fält (radio/TV-master och lågfrekventa fält) som är under gällande gränsvärden enligt analys av alla undersökningar som gjorts på sambandet (totalt 18). (Sun et al.) http://www.apocpcontrol.org/paper_file/issue_abs/Volume14_No1/523-28%2012.31%20Jingwen%20Sun.pdf

Publicerad i - högfrekvent strålning, - lågfrekvent strålning, bröst, celler, DNA, forskning och nyheter Taggar:

Elektromagnetiska fält ger kromosomförändringar i blodet

Yrkesarbetare som exponeras för höga elektromagnetiska fält har ökad förekomst av kromosomförändringar i blodet. (Balamuralikrishnanet al 2012)

Publicerad i - lågfrekvent strålning, DNA, forskning och nyheter, studier på människor

Elektromagnetiska fält förändrar hälsomarkörer relaterade till hjärta, lever och blodvärden

Undersökning av bilarbetare visar att de som exponeras mest för elektromagnetiska fält har förändringar av olika hälsomarkörer, relaterade till hjärta, lever och blodvärden. (Liu et al. 2013)

Publicerad i - lågfrekvent strålning, blod, forskning och nyheter, hjärta

Ökad risk för leukemi nära kraftledning

Fransk undersökning bekräftar att barn som lever inom 50 meter från en kraftledning på 222-400 Kv löper ökad risk för leukemi.(Semage-Faure et al. 2013)

Publicerad i - lågfrekvent strålning, blod, forskning och nyheter

Magnetfält påverkar minnet

Magnetfält påverkar minnet hos möss.(Maaroufi et al. 2013)

Publicerad i - lågfrekvent strålning, minne inlärning m.m., studier på djur

Lågfrekventa magnetfält skadar hjärta

Lågfrekventa magnetfält skadar kycklingembryos hjärtan. (Lahijaniet al. 2012)

Publicerad i - lågfrekvent strålning, hjärta

Lågfrekventa magnetfält påverkar hjärnan

Lågfrekventa magnetfält påverkar hjärnan. (Heet al. 2013)

Publicerad i - lågfrekvent strålning, hjärna

Elektromagnetiska fält orsakar mer stress i hjärnan på äldre försöksdjur

Elektromagnetiska fält vid nivåer hundratals gånger under gällande gränsvärde orsakar mer oxidativ stress i hjärnan på medelålders försöksdjur jämfört med yngre försöksdjur, vilket indikerar att  äldre individer har  sämre försvar mot skadliga effekter av strålningen. (Selakovic et al. 2013) Januari

Publicerad i - lågfrekvent strålning, celler, hjärna

Lågenergilampor kan skada hudceller

Lågenergilampor kan skada hudceller på samma sätt som UV-strålning från solen. (Miranova et al. 2012)

Publicerad i - lågfrekvent strålning, celler, studier på människor

Möss visar symtom på depression/ångest vid exponering för lågfrekventa magnetfält

Möss som exponeras för elektromagnetisk strålning under totalt 200 timmar vid nivåer långt under gällande gränsvärde (3 mikrotesla) får symtom som tyder på depression/ångest.  Dessutom ökade nivåerna av kortikosteron, som är kopplat till stress och försämrat minne. (Kitaoka et al.

Publicerad i - lågfrekvent strålning, forskning och nyheter, minne inlärning m.m., psykisk hälsa, studier på djur